Miks Üliõpilaskodu?

Üliõpilaskodu pakub ruume ning tegevusi, aidates tudengitel paremini kasutada perioodi, mille nad veedavad ülikoolis õppides. Tatari Üliõpilaskodus lähtutakse põhimõttest, et igapäevane elu ja karjäär ei põhine ainult isiklikul arengul, vaid on meetod panustamaks ühiskonna arengusse.

Akadeemilised püüdlused on antud ideaali realiseerumise lähtekohaks. Sellest tulenevalt püüab Tatari Üliõpilaskodu aidata üliõpilasi ning kõiki noori inimesi nende igapäevases intellektuaalses, vaimses ning kultuurilises arengus, pakkudes mitmesuguseid tegevusi kogu akadeemilise õppeaasta vältel, samuti tutvustades neile meie ajastu erinevaid väljakutseid ning soodustades vastutustunnet aja, annete ning võimete kasutamisel.

Üliõpilaskodu tegevused on üles ehitatud põhimõtetele, mis toetavad ning aitavad keskenduda igapäevastele ülikooliõpingutele. Samuti aitavad üliõpilaskeskuse tegevused tudengitel kujundada vastutustundlikku suhet ühiskonda ning näha oma tulevast professionaalset elu lahutamatu osana ühiskonna teenimisest. Üliõpilasi julgustatakse taolisi üritusi korraldama ning samuti ise nendel osalema.

Kristlikku kasvatust antakse edasi vestluste, loengute ning seminaride kaudu neile, kes soovivad neis osaleda. Üliõpilaskodu vaimne õhustik on usaldatud Opus Dei’le, mis on Rooma-Katoliku Kiriku personaalprelatuur. Üliõpilaskodus asub kabel ning alaline kaplan.